Melnikas, Borisas, Artūras Jakubavičius, and Rolandas Strazdas. “The Development of Innovation Activities in Building Construction by Saving Heating resources/Inovacinės Veiklos Statyboje plėtojimas Taupant šilumos išteklius”. Journal of Civil Engineering and Management 4, no. 3 (September 30, 1998): 235-242. Accessed September 20, 2020. https://journals.vgtu.lt/index.php/JCEM/article/view/9435.