Melnikas, Borisas, Artūras Jakubavičius, and Rolandas Strazdas. “The Development of Innovation Activities in Building Construction by Saving Heating Resources/Inovacinės Veiklos Statyboje Plėtojimas Taupant šilumos Išteklius”. Journal of Civil Engineering and Management 4, no. 3 (September 30, 1998): 235-242. Accessed November 15, 2019. https://journals.vgtu.lt/index.php/JCEM/article/view/9435.