1.
Medineckienė M, Björk F. Owner preferences regarding renovation measures – the demonstration of using multi-criteria decision making / Savininkų teikiami prioritetai pastatų atnaujinimo priemonėms: daugiakriterinių sprendimo priėmimo metodų taikymo pavyzdys. JCEM [Internet]. 2011Dec.6 [cited 2021Jul.27];17(2):284-95. Available from: https://journals.vgtu.lt/index.php/JCEM/article/view/5166