Share:


Ecological aspects of industrial cooling towers exploitation and it's influence to environment / Aktualūs aušinimo bokštų eksploatavimo aspektai ir ekologija / Актуальные аспекты эксплуатации градирен и экологические проблемы

    Aleksander Pushnov Affiliation
    ; Michail Berengarten Affiliation

Abstract

Authors are analyzing ecological and resource aspects of large-scale chemistry, petrochemistry and power engineering enterprises industrial cooling towers exploitation. Basing on hierarchical approach, the air flow in scales or region, plant and separate shop was examined. Currents of aerial masses at the plant territory are analyzed at presence of one or several sources of harmful gas pressure bumps in atmosphere conditions of interplay of these pressure bumps with steam-air plumes of groups of cooling towers. There are executed the results calculation of bordering zones with increasing of maximum permissible concentrations. The calculations are based on a data of concrete energy object including one or two sources of emission and under condition of one of the sources interaction with a group of cooling towers placed near. There are substantiated the suggestions to organize international ecological monitoring in Baltic region countries.


Santrauka


Analizuojami ekologiniai bei ištekliu panaudojimo aspektai eksploatuojant aušinimo bokštus chemijos, naftos ir energijos pramonės srityse. Oro masių, išmetamų iš šių bokštų, srauto judėjimas nagrinėjamas regioniniu, gamyklos teritorijos bei pavienių cechų mastu. Gamyklos teritorijoje įvertinamas oro masių srovių srautas bei jų sąveika, kai iš skirtingų aušinimo bokštų išmetami vienas ar keli kenksmingų išmetamuju dujų ir garų srautai. Pateikiamos apskaičiuotos teritorijų, kuriose sklinda oro teršalai, ribos, kai viršijamos ribinės teršalų išmetimo koncentracijos. Siūloma organizuoti tarptautinę oro teršalų stebeseną Baltijos regiono šalyse.


Резюме


Проанализированы экологический и ресурсный аспекты эксплуатации группы промышленных градирен на больших химических предприятиях нефтехимического и энергетического профиля. Оценены особенности потока воздушных масс при присутствии одного или нескольких источников вредных выбросов и паро-воздушного потока группы градирен. Приведены предложения по организации международного экологического контроля на территории Прибалтийских стран.


Reikšminiai žodžiai: aušinimo bokštaiekologijaišmetimaiekologinė kontrolė


Ключевые слова: градирниэкологиязагрязнение окружающей средыэкологический контроль

Keyword : cooling towers, ecology, emissions, ecological control

How to Cite
Pushnov, A., & Berengarten, M. (2011). Ecological aspects of industrial cooling towers exploitation and it’s influence to environment / Aktualūs aušinimo bokštų eksploatavimo aspektai ir ekologija / Актуальные аспекты эксплуатации градирен и экологические проблемы. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 19(2), 158-166. https://doi.org/10.3846/16486897.2011.583390
Published in Issue
Jun 28, 2011
Abstract Views
68
PDF Downloads
81