Share:


Estimation of change dynamics of milk contamination with 90Sr and 137Cs in Lithuania in 1965–2003

    Rima Ladygiene Affiliation
    ; Donatas Butkus Affiliation
    ; Jonas Kleiza Affiliation

Abstract

The paper describes the trends of concentrations of 90Sr and 137Cs in milk in Lithuania in 1965–2003. Sampling of milk was performed in five regions of the biggest cities of Lithuania, and since 1976 ‐ also in the region of possible impact of Ignalina Nuclear Power Plant (NPP). Data of production and consumption of milk are taken from Lithuanian statistical yearbooks. Activity concentrations of radionuclides were measured at Radiation Protection Centre. Daily diet products are connected with different components of the environment ‐ soil, air and water. For this reason food contamination reflects pollution of the environment. This paper describes estimation of trends of activity concentrations of 90Sr and 137Cs in one of the food products ‐ in milk. Comparison applies to two periods ‐ the so‐called before Chernobyl period (1965–1985) and that after the accident in Chernobyl NPP up to now (1986–2003). Contamination of milk was analysed using correlation tests. Though the trend of average annual activity concentrations is complicated, during the two periods plenty of high enough correlation ratio values were calculated (0,63–0,74). Regression curves using 3–6 degree of polynoms show the decrease of 90Sr and 137Cs activity concentrations during the periods analysed. Factors of influence on the value of an average annual effective dose for an inhabitant of Lithuania based on activity concentrations of 90Sr and 137Cs in milk were evaluated. Estimation shows that accuracy of calculating an average annual effective dose due to 90Sr and 137Cs in milk does not exceed 60%.


Pieno užtaršos 90Sr ir 137Cs kaitos dimanikos 1965-2003 m. Lietuvoje įvertinimas


Santrauka


Straipsnyje analizuojama 90Sr ir 137Cs tūrinio aktyvumo piene kaita nuo 1965 m. iki 2003 m. Pieno ėminiai imti penkiuose didžiausių Lietuvos miestų regionuose, o nuo 1976 m. ‐ ir Ignalinos atominės elektrinės regione. Pieno gamybos ir suvartojimo duomenys paimti iš Lietuvos statistikos metraščių, o radionuklidų tūrinis aktyvumas piene matuotas Radiacinės saugos centre. Žmogaus raciono produktai tiesiogiai ar netiesiogiai yra susiję su aplinkos komponentais ‐ dirva, oru ir vandeniu. Todėl maisto produktų tarša atspindi žmogaus aplinkos taršos mastus. Šiame straipsnyje įvertinta vieno iš maisto produktų ‐ pieno užterštumo 90Sr ir 137Cs kitimas laikui bėgant. Lyginta užtarša per du periodus ‐ vadinamąjį “ikičernobylinį” (1965–1985 m.) ir per laikotarpį nuo avarijos Černobylio atominėje elektrinėje iki šių dienų (1986–2003 m.). Pieno užterštumo tendencijos nagrinėtos atliekant koreliacinę analizę. Nors metinių tūrinio aktyvumo vidurkių kitimo eiga gana sudėtinga, tačiau apskaičiuotos 1965–2003 ir 1965–1985 m. laikotarpiu pakankamai didelės jų koreliacinių santykių vertės (0,63–0,74). Pagal regresijos kreives su 3–6 laipsnio daugianariais nustatytas 90Sr ir 137Cs tūrinio aktyvumo piene mažėjimas per visą tiriamąjį laikotarpį. Įvertinti veiksniai, turintys įtakos metinės efektinės dozės vidutiniam Lietuvos gyventojui kaitai dėl piene esančių 90Sr ir 137Cs jonizuojančiosios spinduliuotės. Nustatyta, kad 90Sr ir 137Cs piene jonizuojančiosios spinduliuotės sukeltos vidutinės metinės efektinės dozės įvertinimo tikslumas neviršija 60 %.


Reikšminiai žodžiai: jonizuojančioji spinduliuotė, dozė, radiologiniai tyrimaiFirst Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : ionizing radiation, dose, radiological measurements

How to Cite
Ladygiene, R., Butkus, D., & Kleiza, J. (2005). Estimation of change dynamics of milk contamination with 90Sr and 137Cs in Lithuania in 1965–2003. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 13(1), 9-16. https://doi.org/10.3846/16486897.2005.9636840
Published in Issue
Mar 31, 2005
Abstract Views
128
PDF Downloads
73