Share:


Impact of road maintenance salts on water ecosystems according to diatom flora investigation

    Vytautas Oškinis Affiliation
    ; Tomas Kasperovičius Affiliation

Abstract

Road maintenance chlorides have a negative environmental impact. Chemical solutions of melting snow inevitably get into the soil and change its chemical composition. They also get into ponds. Five water basins in Vilnius city, at 5–80 m from roads, were chosen for investigation. The highest chloride concentrations were established by roads where winter road maintenance is performance at the highest level. The hydrophysical and chemical parameters of the investigated lakes depend on anthropogenic processes. Diatoms were used as indicators for reconstruction of the paleo‐ecological history of the lakes. They respond sensitively to changes in lake water salinity. The total number of 35 indifferentic‐halophilic species from all the 78 diatom taxa were identified in the lake bottom sediments. Fluctuations of their abundance could be caused by the impact of salts in different periods stimulating the productivity of indifferentic‐halophilic species.


Kelių priežiūrai naudojamų druskų įtaka titnaginių dumblių įvairovei


Santrauka


Žiemą kelių priežiūrai naudojamos druskos teršia pakelių aplinką ir jos komponentus. Tirpstant sniegui susidarę druskų tirpalai patenka į vandens telkinius. Tyrimai atlikti Vilniaus miesto ežeruose ir tvenkiniuose, 5–80 m atstumu nutolusiuose nuo intensyvaus autotransporto eismo gatvių.


Didžiausios chloridų koncentracijos (iki 3120 mg/l) nustatytos gatvėse, kuriu priežiūra žiemą atliekama pagal I (aukščiausiąjį) lygį. Hidrofizikiniai ir cheminiai parametrai priklauso nuo konkrečiame vandens telkinyje vykstančių antropogeninių procesų.


Verkių tvenkinio ir Gineitiškių ežero nuosėdų storymėje nustatyta sekliems makrofitiniams vandens telkiniams būdinga titnaginių dumblių flora. Vyrauja gėlavandenės ‐ interferentinės (Fragilaria) ir indiferentinės ‐ halofilinės (Achnanthes, Amphora) rūšys.


Skirtingais abiejų vandens telkinių formavimosi laikotarpiais nustatyta indiferentinių ‐ halofilinių rūšių pagausėjimas. Viena iš priežasčių, galėjusių turėti įtakos druskingiems vandenims būdingų titnaginių dumblių išplitimui gali būti kelių priežiūrai naudojamos druskos (chloridai).


Reikšminiai žodžiai: kelių priežiūros druskos, vandens telkiniai, titnaginiai dumbliaiFirst Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : road maintenance salts, water basins, diatoms, sediments

How to Cite
Oškinis, V., & Kasperovičius, T. (2005). Impact of road maintenance salts on water ecosystems according to diatom flora investigation. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 13(1), 51-55. https://doi.org/10.3846/16486897.2005.9636846
Published in Issue
Mar 31, 2005
Abstract Views
277
PDF Downloads
151