Share:


Application of volatile adsorption process to tire component stock preparation technology employing air-steam bed conveyor transport

    Leonid Syritsyn Affiliation
    ; Genadij Vlasov Affiliation
    ; Viatcheslav Tchemerinski Affiliation

Abstract

The paper describes technical and environmental aspects of hardware implementation of air‐steam bed conveyor system aimed at creating a pollution‐free zone at the stock preparation department of a tire factory. The approach presented will facilitate volatile compound adsorption into the air‐steam space from an adhesive film formed by assembling solution on the tread surface. A model of saturated adsorbent desorption, with electric contact heat applied, is developed. The results of mathematical modeling of assembling solution‐volatile matter adsorption are presented.


Techniniai lakiųjų organinių junginių absorbavimo padangų detalių gamybos metu transportiniuose įrenginiuose su oro garų tarpsluoksniais sprendimai


Santrauka


Išanalizuoti padangų detalių gamybos transportiniuose įrenginiuose su oro garu tarpsluoksniais techniniai ir ekologiniai aspektai. Klijavimo metu išsiskyrę lakieji organiniai junginiai adsorbuojami į oro garų tarpsluoksnį. Straipsnyje pateikta adsorbento, prisotinto naudojant elektrokontaktinę šilumą, schema. Pateikti matematinio modeliavimo rezultatai leidžia geriau įvertinti lakiųjų organinių junginių adsorbcijos procesą.


Reikšminiai žodžiai: klijavimas, padangų detalių gamyba, oro garų tarpsluoksnis, adsorbcijos procesas, lakieji organiniai junginiaiFirst Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : assembling / adhesive formulation, tread strip, adhesive film, air‐steam carrying interlayer, adsorption process, volatile compounds

How to Cite
Syritsyn, L., Vlasov, G., & Tchemerinski, V. (2005). Application of volatile adsorption process to tire component stock preparation technology employing air-steam bed conveyor transport. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 13(2), 73-80. https://doi.org/10.3846/16486897.2005.9636849
Published in Issue
Jun 30, 2005
Abstract Views
267
PDF Downloads
177