Share:


Reduction of effluents from water supply stations to surface water bodies

    Leonid Shevchenko Affiliation

Abstract

Polluted water from many water‐supply stations of the Ukraine gets into surface water bodies, trenches and ponds. Such water contains chlororganic compounds and coagulants that fail to biodegrade and get into the human body within the nutrition chain and are harmful for human health.


The results of the carried out research have been applied in designing new water‐supply stations which use sludge degreasing and in reducing the amounts of pollutants emitted into surface water bodies.


Iš vandens tiekimo stočių į paviršinius vandens telkinius išleidžiamų teršalų mažinimas


Santrauka


Iš daugelio Ukrainos vandens stočių užterštas vanduo patenka į paviršinius vandens telkinius, griovius, tvenkinius. Tokiame vandenyje yra chloro organinių junginių ir koaguliantų, kurie biologiškai nesuyra, o per mitybos grandinę patenka į žmogaus organizmą ir kenkia sveikatai.


Atliktų tyrimų rezultatai pritaikyti projektuojant naujas vandens tiekimo stotis, kuriose taikomas riebalų iš dumblo šalinimas, bei į paviršinius vandens telkinius išleidžiamų teršalų kiekiams mažinti.


Reikšminiai žodžiai: vandens tiekimo stotis, teršalai, aplinkos apsauga, filtraiFirst Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : water‐supply station, pollutants, environmental protection, filters

How to Cite
Shevchenko, L. (2005). Reduction of effluents from water supply stations to surface water bodies. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 13(2), 97-102. https://doi.org/10.3846/16486897.2005.9636852
Published in Issue
Jun 30, 2005
Abstract Views
25
PDF Downloads
17