Share:


Changes of natural ionizing radiation in anthropogenic objects

    Viktorija Bogdevičiene Affiliation
    ; Milda Pečiuliene Affiliation
    ; Aloyzas Girgždys Affiliation

Abstract

Dosimetric investigations that were performed in various geographic places, mostly connected to anthropogenic activities, are observed in this work. Equivalent dose rate was measured with a radiometer SRP‐68, 0,3 m above the point of investigation.


It is determined that equivalent dose rate changes from 97 nSv/h measured above a non‐arable field soil to 219 nSv/h measured in a tunnel. The hignest values of equivalent dose rate are in closed buildings with a bad ventilation system. It is noticed that the specific activity of 40K and 226Ra changes depending on the depth of a trench. The specific activity of 40K is the highest at the deepest point (441 Bq/kg) of a trench; the highest specific activity of 226Ra is at the ground level (37 Bq/kg).


Gamtinės jonizuojančiosios spinduliuotės pokyčiai žmogaus veiklos objektuose


Santrauka


Atlikti dozimetriniai bei spektrometriniai tyrimai įvairiose geofizinėse vietose, labiausiai susijusiose su antropogenine veikla. Lygiavertes dozės galia išmatuota radiometru SRP‐68 0,3 m aukštyje virš tiriamo taško. Nustatyta, kad lygiavertės dozės galia kinta nuo 97 nSv/h dirvoje iki 219 nSv/h tunelyje. Didžiausios gamtinės kilmės radionuklidų sukeltos lygiavertės dozės galios reikšmės yra uždarose, blogai vėdinamose patalpose. Pastebėta, kad 40K ir 226Ra savitasis aktyvumas priklauso nuo gylio. 40K savitasis aktyvumas didžiausias giliausiame taške (441 Bq/kg), o 226Ra ‐ atvirkščiai ‐ aukščiausiame taške (37 Bq/kg).


Reikšminiai žodžiai: jonizuojančioji spinduliuotė, gamtines kilmės radionuklidai, dozimetrija, lygiavertės dozės galia, savitasis aktyvumas


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : ionizing radiation, natural radionuclides, dosimetry, equivalent dose rate, specific activity

How to Cite
Bogdevičiene, V., Pečiuliene, M., & Girgždys, A. (2005). Changes of natural ionizing radiation in anthropogenic objects. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 13(3), 103-107. https://doi.org/10.3846/16486897.2005.9636856
Published in Issue
Sep 30, 2005
Abstract Views
100
PDF Downloads
73