Share:


Influence of unfavourable environmental factors upon health of workers and correction of resultant alterations

    Dalia Stasytyte‐Bunevičiene Affiliation
    ; Algirdas Juozulynas Affiliation
    ; Antanas Jurgelenas Affiliation

Abstract

Intensified formation of free radicals is one of the most important unfavourable consequences of factors of industry acting upon human organism. Under physiological conditions, antioxidative system preserves from harmful influence of free radicals. To avoid a disturbing influence of oxidative stress upon the processes of human homeosthasis, additional quantities of antioxidants are indispensable. Dynamics of alterations of markers of oxidative stress caused by unfavourable industrial factors of metal processing (chemical agents, vibration, noise) under impact of native biomodulators were studied using native pollen. The programme was performed on 50 workers of metal processing, 9 males and 41 female, who used pollen during a period of 1 month. Control group consisted of 57 persons, 10 males and 47 females living and working under the same conditions. Blood tests (diene conjugates, malonic dialdehyde and katalase) using spectrophotometric methodology were studied before and after the course of treatment. After the treatment, contents of metabolites of lipid peroxidation, diene conjugates and malonic dialdehyde in blood serum essentially reduced. Activity of catalase decreased significantly in blood serum of males and regularly smoking females. In conclusion, presented data demonstrate antioxidative efficiency of native pollen and suggest more often applying of native biomodulators in cases with alterated processes of homeosthasis under impact of unfavourable environmental factors.


Nepalankių aplinkos veiksnių poveikis darbuotojų sveikatai ir dėl to kylančių alteracijų koregavimas


Santrauka


Nepalankių išorinės aplinkos veiksnių poveikis žmogaus organizmui ryškiausiai pasireiškia padidėjusiu laisvųjų deguonies radikalų sintezės intensyvumu. Įprastinėmis fiziologinėmis sąlygomis nuo žalingo laisvųjų radikalų poveikio ląsteles apsaugo antioksidacinė sistema. Oksidacinio streso metu šių procesų sukeliamiems negatyviems homeostazės rodiklių pokyčiams atkurti reikalingi papildomi antioksidantų kiekiai. Oksidacinio streso žymenų alteracijų, atsiradusių veikiant nepalankiems žmonių sveikatai pramoniniams veiksniams metalo apdorojimo procesuose (cheminės medžiagos, vibracija, triukšmas), dinamika, šių pokyčių atkūrimo natūraliais biomoduliatoriais galimybės buvo vertinamos, naudojant bičių suneštas žiedadulkes. Programoje dalyvavo 50 pramonės įmonės darbuotojų, dirbančių metalo apdorojimo procesuose ‐ 9 vyrai ir 41 moteris. Jie vartojo žiedadulkes kasdien 30 dienų. Kontrolinę grupę sudarė 57 asmenys ‐ 10 vyrų ir 47 moterys ‐ gyvenantys ir dirbantys tokiomis pačiomis sąlygomis. Visiems asmenims prieš korekciją ir po 30 dienų buvo tiriami dviejų lipidų peroksidacijos metabolitų ‐ dijenų konjugatų ir malono dialdehido kiekiai kraujo serume, antioksidacinio fermento katalazės aktyvumas. Tyrimai atlikti pagal spektrofotometrines metodikas. Po korekcijos nustatyti lipidų peroksidacijos procesų pokyčiai. Jie pasireiškė esminiu dijenų konjugatų ir malono dialdehido kiekių sumažėjimu tirtų asmenų kraujo serume. Antioksidacinio fermento katalazės aktyvumas reikšmingai sumažėjo tiriamosios grupės vyrų bei reguliariai rūkančių moterų kraujo serume. Tyrimo duomenys patvirtina antioksidacinį bičių suneštų žiedadulkių efektyvumą. Rekomenduojama plačiau taikyti žiedadulkes kaip efektyvius biomoduliatorius, kurie gali sėkmingai koreguoti nepalankių aplinkos veiksnių sukeltus homeostazės pokyčius.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : environmental factors, metal processing, native biomodulators, oxidative stress, pollen, smoking

How to Cite
Stasytyte‐Bunevičiene, D., Juozulynas, A., & Jurgelenas, A. (2005). Influence of unfavourable environmental factors upon health of workers and correction of resultant alterations. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 13(3), 141-145. https://doi.org/10.3846/16486897.2005.9636862
Published in Issue
Sep 30, 2005
Abstract Views
88
PDF Downloads
72