Share:


Investigation and evaluation of soil pollution with oil products in the most intensively used territories of gaižiūnai military training ground

    Saulius Vasarevičius Affiliation
    ; Kristina Greičiūte Affiliation
    ; Edita Šiaulyte Affiliation

Abstract

Recently environmental pollution became a problem of a special significance. Removal of pollutants from territories suffering from intensive use in the past and at present attracts major concern. Extensive pollution of the soil with materials of organic origin (oil and its products) was detected in the areas of the former military bases of different operation types. The surface soil is the first natural system to be directly affected by any level of pollution and it accumulates pollutants. Water dissolves and washes out materials from the soil saturated with oil hydrocarbons and it is also polluted with oil products.


The present paper describes the evaluation of environmental pollution caused by military activity in the operating Rukla‐Gaižiūnai Military Training Ground. After investigation of soil pollution with oil products was performed, it was possible to analyse particularly the present soil condition and assess the most contravened places referring to the obtained results.


Dirvos užterštumo naftos produktais intensyviausiai naudojamose Gaižiūnų karinio poligono teritorijose ir įvertinimas


Santrauka


Pastaruoju metu Lietuvoje ypač aktuali aplinkos taršos problema. Daug dėmesio skiriama teršalų šalinimui iš teritorijų, kuriose ir praeityje, ir pastaruoju metu vyksta aktyvi karinė veikla. Buvusiose įvairios paskirties karinėse bazėse ir specialios paskirties karinėse teritorijose aptinkama organinėmis medžiagomis (nafta ir jos produktais) labai užterštų dirvožemio plotų. Paviršinis dirvožemis yra viena iš pirmųjų gamtiniu sistemų, tiesiogiai veikiama bet kokio lygio taršos, jame kaupiasi teršalai. Vanduo, skverbdamasis pro naftos angliavandenilių įsotintą gruntą, ištirpina ir išplauna jame esančias medžiagas ir pats užsiteršia įvairiais naftos produktais bei sunkiaisiais metalais.


Šiame darbe ‐ pasirinktame veikiančiame Ruklos ‐ Gaižiūnų poligone aplinkos užterštumas tirtas kaip karinės veiklos padarinys. Remiantis atliktu dirvožemio užterštumo naftos produktais tyrimų rezultatais detaliai išanalizuota esama dirvožemio būklė ir nustatytos labiausiai pažeistos vietos.


First Published Online: 14 Oct 2010


Reikšminiai žodžiai: kariniai poligonai, dirvožemio tarša, naftos produktai, matematinis modeliavimas

Keyword : military training grounds, soil pollution, oil products, mathematical modeling

How to Cite
Vasarevičius, S., Greičiūte, K., & Šiaulyte, E. (2005). Investigation and evaluation of soil pollution with oil products in the most intensively used territories of gaižiūnai military training ground. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 13(4), 160-166. https://doi.org/10.3846/16486897.2005.9636866
Published in Issue
Dec 31, 2005
Abstract Views
220
PDF Downloads
170