Share:


Experimental investigation of biodegradation processes in food waste

    Pranas Baltrenas Affiliation
    ; Audrone Jankaite Affiliation
    ; Ervinas Raistenskis Affiliation

Abstract

Millions of tons of different organic waste form in the world every year, but only a little part of waste is suitable for biogas production, while its rest part can't be used for biogas production because of different reasons and is utilized using other methods or deposited in landfills. Organic waste, produced in our country, is mixed very often with different kinds of municipal or industrial waste. For a successful use of anaerobic organic waste treatment technologies, a maximal decrease of its harmful effect on the environment, and reaching of a maximum economic efficiency, it is necessary to sort organic waste (or better, not to mix it with other inorganic waste from the very start). Experimental investigation with fruit, vegetable and meat waste are presented in the paper. The aim of the investigation was to observe the concentrations of released methane and oxygen gases as well as to measure temperature changes.


Natūralių biodegradacijos procesų, vykstančių maisto atliekose, eksperimentai tyrimai


Santrauka


Pasaulyje kasmet susidaro milijonai tonų įvairiausių organinių atliekų. Tačiau biodujų gamybai tinka tik tam tikra jų dalis, kita dalis dėl įvairių priežasčių negali būti panaudota biodujoms gaminti ir yra įvairiais metodais utilizuojama arba kaupiama sąvartynuose. Mūsų šalyje susidarančios organines atliekos dažnai yra sumaišomos su kalnais įvairiausių kitos rūšies buitinių bei gamybinių atliekų. Todėl, norint sėkmingai pritaikyti anaerobinio organinių atliekų apdorojimo technologijas ir kuo labiau sumažinti šių atliekų kenksmingą poveikį aplinkai bei gauti didžiausią ekonominį efektyvumą, šias atliekas būtina rūšiuoti (geriausia iš pat pradžių jų nesumaišyti su kitomis atliekomis). Aprašomi eksperimentiniai tyrimai su vaisių, daržovių ir mėsos atliekomis, atlikti jas sluoksniuojant su pjuvenomis ir keramzitu. Eksperimento metu stebimos išsiskiriančio metano bei deguonies koncentracijos ir fiksuojami temperatūrų pokyčiai talpyklose. Nustatyta, kad biodegradacijos procesas lėtėja atliekas sluoksniuojant su keramzitu.


First Published Online: 14 Oct 2010


Reikšminiai žodžiai: metanas, deguonis, temperatūra, organinės atliekos, biodegradacija

Keyword : methane, oxygen, temperature, organic waste, biodegradation

How to Cite
Baltrenas, P., Jankaite, A., & Raistenskis, E. (2005). Experimental investigation of biodegradation processes in food waste. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 13(4), 167-176. https://doi.org/10.3846/16486897.2005.9636867
Published in Issue
Dec 31, 2005
Abstract Views
208
PDF Downloads
143