Share:


Utilization of boon and chaff for manufacturing lightweight walling materials

    Algimantas Kazragis Affiliation
    ; Aušra Juknevičiūte Affiliation
    ; Albinas Gailius Affiliation
    ; Elena Zalieckiene Affiliation

Abstract

Lightweight composites for walls and thermal insulation, containing anhydrite (An) or aluminate cement (Al), vinyl acetate (VA) or cellulose (Cl) polymeric binders and cellulose fiber fillers (boon, chaff) were produced. The best results were obtained for transportation and construction of items containing: An ≥ 30–45 %, Al ≥ 30–50 %, VA ≥ 1–5 %, Cl ≥ 0,5–5,0 %, boon or chaff ≥ 40–47 %. Polymeric binder VA for both kinds of cement is better than Cl. An is better for boon than for chaff. Aluminate cement is a good binder for both types of fiber fillers. Density r of a composite containing cements 50–60 % is less than 400 kg/m3. According to density such composite materials are light‐weight heat‐insulating materials. Density (p ≤ kg/m3) depends on the amount of cement content. Bending strength for samples with p ≤ 400 kg/m3, containing CMC is 0,6–1,3 MPa. Coefficient of thermal conductivity for samples, density with 400 kg/m3 is 0,06 W/m‐K.


Spalių ir pelų utilizavimas gaminant lengvas sienines medžiagas


Santrauka


Gauti lengvi sieniniai bei šilumos izoliaciniai kompozitai, kuriuos sudaro neorganiniai rišikliai (anhidritinis cementas, aliuminatinis cementas‐40 ir aliuminatinis cementas‐70), polimeriniai rišikliai (vinilacetatiniai ‐ PVA, Vinnap); celiulioziniai (KMC, Walocell, MC)), celiulioziniai plaušiniai užpildai (pelai, spaliai).


Dirbinių patvarumą transportuojant bei montuojant lemia tam tikri rodikliai. Minimalus įvairių medžiagų kiekis kompozicijose turi būti: anhidritinio cemento ‐ ≥ (30–45) %; aliuminatinio cemento‐40 ‐ ≥ (45–50) %; aliuminatinio cemento‐70 ‐≥ (30–35) %; vinilacetatinių polimeriniu rišikliu ‐ ≥ (1–5) %; celiuliozinių rišiklių ‐ ≥ (0,5–5,0) %; celiuliozinių plaušinių užpildų ‐ ≥ (40–47) %.


Bandinių tankis, kai naudotų cementų kiekis kompozicijose neviršija (50–60) %, yra mažesnis negu 400 kg/m3. Pagal šį rodiklį sukurti kompozitai priskiriami lengvųjų šilumos izoliacinių medžiagų klasei. Bandinių tankis, esant skirtingiems cementams, priklauso nuo cemento kiekio bandinyje.


Bandinių lenkiamasis stipris, kai nustatant naudojami bandiniai, kurių tankis neviršija 400 kg/m3, o kaip polimerinis rišiklis ‐ KMC, yra 0,6–1,3 MPa.


Bandinių, kurių tankis mažesnis nei 400 kg/m3, savitasis šilumos laidžio koeficientas esti apie 0,06 W/m·K.


Reikšminiai žodžiai: utilizavimas, lengvos sieninės medžiagos, šilumos izoliacija, spaliai, pelai, neorganiniai rišikliai, polimeriniai rišikliaiFirst Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : utilization, lightweight walling materials, thermal insulation, boon, chaff, inorganic binders and polymeric binders

How to Cite
Kazragis, A., Juknevičiūte, A., Gailius, A., & Zalieckiene, E. (2004). Utilization of boon and chaff for manufacturing lightweight walling materials. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 12(1), 12-21. https://doi.org/10.3846/16486897.2004.9636810
Published in Issue
Mar 31, 2004
Abstract Views
27
PDF Downloads
17