Share:


Phosphorus removal from domestic wastewater in horizontal subsurface flow constructed wetland after 8 years of operation – a case study

    Agnieszka Karczmarczyk Affiliation

Abstract

Horizontal subsurface flow constructed wetlands can effectively treat high levels of biochemical oxygen demand (BOD) and suspended solids. They are also effective as phosphorus trap but usually for a short time. This phenomenon was observed in the presented case study, an example of subsurface flow reed bed filled with “improved” site soil where it was assumed that the permeability of bed would increase as a result of reed penetration. Fine grained site soil was initially effective trap for phosphorus from wastewater. However, during operation clogging of bed media proceeded and phosphorus sorption capacity used up. In general, the longevity of subsurface flow wetlands as phosphorus sinks depends on the hydraulic load, phosphorus load and the type of the media used in bed construction. To be effective as phosphorus sorbent, substrate should contain high levels of Ca, Al and Fe oxides and possess suitable sorption capacity, quick time of reaction and suitable permeability.


Fosforo šalinimas iš buitinių nuotekų horizontaliosios popaviršinės tėkmės dirbtiniame biologiniame tvenkenyje


Santrauka


Dirbtinai įrengti horizontaliosios popaviršinės tėkmės tvenkiniai efektyviai valo didelio BDS (biologinio deguonies sunaudojimo) bei suspenduotųjų kietųjų medžiagų labai užterštas nuotekas. Jie trumpam taip pat efektyvūs kaip fosforo absorbentai. Šis reiškinys tirtas stebint popaviršinę tėkmę vandens augmenijos priveistame pagerintame grunte. Buvo manoma, kad vagos pralaidumas dėl vandens augmenijos padidės. Smulkiagrūdis gruntas iš pradžių fosforą iš nuotėkų sorbavo efektyviai. Tačiau proceso metu dėl teršalų pertekliaus tvenkinio sorbcinė geba baigėsi. Apibendrinant, ilgalaikė biologinių tvenkinių fosforo sorbcijos geba priklauso nuo jų hidraulinės apkrovos, fosforo kiekio ir įkrovos, naudojamos įrengiant tvenkinį, tipo. Kad fosforo sorbentas būtų efektyvus, substratas turi būti atitinkamos pradinės sorbcinės talpos ir laidumo. Jame turi būti didelis kiekis Ca, Al bei Fe oksidų.


Reikšminiai žodžiai: vietinis nuotekų valymas, buitinės nuotekos, popaviršinės tėkmės dirbtiniai biologiniai tvenkiniai, fosforo šalinimasFirst Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : on‐site wastewater treatment, domestic wastewater, subsurface flow constructed wetland, phosphorus removal

How to Cite
Karczmarczyk, A. (2004). Phosphorus removal from domestic wastewater in horizontal subsurface flow constructed wetland after 8 years of operation – a case study. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 12(4), 126-131. https://doi.org/10.3846/16486897.2004.9636833
Published in Issue
Dec 31, 2004
Abstract Views
229
PDF Downloads
203