(1)
Baltrėnas, P.; Pranskevičius, M.; Lietuvninkas, A. Investigation and Evaluation of Carbon Dioxide Emissions from Soil in Neris Regional Park / Anglies Dvideginio Emisijų Iš Dirvožemio Neries Regioniniame Parke Tyrimai Ir Vertinimas /. JEELM 2011, 19, 115-122.