(1)
Bradulienė, J.; Vasarevičius, S. Žvyrkeliu Dulketumo mažinimo Tirpalu “safecote” Ir Jo mišiniu Su CaCl2 Eksperimentiniai Tyrimai. JEELM 2010, 18, 145-153.