(1)
Alkan, H.; Korkmaz, M.; Altunbas, S. Interactions Between Local People and Lakes: An Example from Turkey/Gyvenvietės ežerų apylinkėse. Naudojimasis Ir Jiems Daroma žala (Turkijos pavyzdys)/Приозерные поселения. Использование озер и наносимый им вред (на примере Tурции). JEELM 2018, 17, la-lh.