Bradulienė, J., & Vasarevičius, S. (2010). Žvyrkeliu dulketumo mažinimo tirpalu “safecote” ir jo mišiniu su CaCl2 eksperimentiniai tyrimai. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 18(2), 145-153. https://doi.org/10.3846/jeelm.2010.17