MARČIULIONIENĖ, D.; MONTVYDIENĖ, D.; KAZLAUSKIENĖ, N.; KESMINAS, V. Changes in macrophytes and fish communities in the cooler of Ignalina nuclear power plant (1988–2008) / Makrofitų ir žuvų rūšinė kaita drūkšių ežere – Ignalinos atominės elektrinės aušinimo baseine (1988–2008) /. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, v. 19, n. 1, p. 21-33, 15 abr. 2011.