BALTRĖNAS, P.; PRANSKEVIČIUS, M.; LIETUVNINKAS, A. Investigation and evaluation of carbon dioxide emissions from soil in Neris Regional Park / Anglies dvideginio emisijų iš dirvožemio neries regioniniame parke tyrimai ir vertinimas /. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, v. 19, n. 2, p. 115-122, 28 jun. 2011.