Baltrėnas, Pranas, Mantas Pranskevičius, and Arvydas Lietuvninkas. 2011. “Investigation and Evaluation of Carbon Dioxide Emissions from Soil in Neris Regional Park / Anglies Dvideginio Emisijų Iš Dirvožemio Neries Regioniniame Parke Tyrimai Ir Vertinimas /”. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management 19 (2), 115-22. https://doi.org/10.3846/16486897.2011.580917.