Marčiulionienė, D., Montvydienė, D., Kazlauskienė, N. and Kesminas, V. (2011) “Changes in macrophytes and fish communities in the cooler of Ignalina nuclear power plant (1988–2008) / Makrofitų ir žuvų rūšinė kaita drūkšių ežere – Ignalinos atominės elektrinės aušinimo baseine (1988–2008) /”, Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 19(1), pp. 21-33. doi: 10.3846/16486897.2011.557273.