[1]
D. Marčiulionienė, D. Montvydienė, N. Kazlauskienė, and V. Kesminas, “Changes in macrophytes and fish communities in the cooler of Ignalina nuclear power plant (1988–2008) / Makrofitų ir žuvų rūšinė kaita drūkšių ežere – Ignalinos atominės elektrinės aušinimo baseine (1988–2008) /”, JEELM, vol. 19, no. 1, pp. 21-33, Apr. 2011.