[1]
P. Baltrėnas, M. Pranskevičius, and A. Lietuvninkas, “Investigation and evaluation of carbon dioxide emissions from soil in Neris Regional Park / Anglies dvideginio emisijų iš dirvožemio neries regioniniame parke tyrimai ir vertinimas /”, JEELM, vol. 19, no. 2, pp. 115-122, Jun. 2011.