1.
Marčiulionienė D, Montvydienė D, Kazlauskienė N, Kesminas V. Changes in macrophytes and fish communities in the cooler of Ignalina nuclear power plant (1988–2008) / Makrofitų ir žuvų rūšinė kaita drūkšių ežere – Ignalinos atominės elektrinės aušinimo baseine (1988–2008) /. JEELM [Internet]. 15Apr.2011 [cited 20Sep.2019];19(1):21-3. Available from: https://journals.vgtu.lt/index.php/JEELM/article/view/5288