Share:


Analysis of territory planning regulations concerning modernization of residential areas

Abstract

Territory planning instructions of residential areas (quarters) are analyzed in this article. In Lithuania there is no validated united normative database for territory planning, which could regulate renovation of residential quarters. Accordingly, it is an actual problem. Modernization of blocks of flats is widely analyzed and it causes a lot of discussions recently. Modernization could be fulfilled more efficiently in quarters or even residential areas. Consequently, territorial spatial planning of areas (quarters) is very important. This article covers analysis of terms of a residential area and a quarter, building intensity and building density, functional zones, regulations of territory management and use, greenery, social infrastructure. Also a quality of life, depreciation of buildings and a priority of renovation of residential areas is examined.


Article in Lithuanian.


Teritorijų planavimo nuostatų analizė atnaujinant miestų gyvenamuosius rajonus (kvartalus)


Santrauka. Straipsnyje nagrinėjamos miestų gyvenamųjų rajonų (kvartalų) teritorijų planavimo nuostatos. Lietuvoje nėra patvirtintos vienodos normatyvinės teritorijų planavimo bazės, reglamentuojančios miestų kvartalų atnaujinimą, todėl tai yra aktuali problema. Pastaruoju metu sprendžiamas ir daug diskusijų kelia daugiabučių modernizavimas, kurį efektyviau būtų atlikti kvartalais, rajonais, taigi yra svarbus gyvenamųjų rajonų (kvartalų) teritorinis-erdvinis planavimas. Šiame straipsnyje analizuojamos gyvenamojo rajono ir kvartalo sąvokos, užstatymo intensyvumas ir tankumas, funkcinis zonavimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentai, apželdinimas, socialinė infrastruktūra. Taip pat nagrinėjama gyvenimo kokybė, pastatų nusidėvėjimas ir miesto rajonų atnaujinimo prioritetiškumas.


Reikšminiai žodžiai: gyvenamasis rajonas, kvartalas, teritorijų planavimas, daugiabučių modernizavimas, gyvenimo kokybė, strateginis planas.

Keyword : residential area, quarter, territory planning, modernization of blocks of flats, quality of life, strategic plan

How to Cite
Alchimovienė, J., & Gudienė, N. (2010). Analysis of territory planning regulations concerning modernization of residential areas. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(2), 5-10. https://doi.org/10.3846/mla.2010.027
Published in Issue
Apr 30, 2010
Abstract Views
258
PDF Downloads
170
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.