Share:


Enterprise information systems and activity process

Abstract

The article is research work on organization of information systems and business process interoperability problem. A brief information about activity processes and use of operating models is supplied. Emphasis lies on activity process reenginering importance considering the available information technology. Summarizes the methods and models of activity process analysis. A practical organization of information resources is setting as an example.


Article in Lithuanian.


Įmonių informacinės sistemos ir veiklos procesai


Santrauka. Straipsnyje nagrinėjama organizacijų informacinių sistemų ir veiklos procesų suderinamumo problema. Atskleidžiami veiklos procesai informaciniu aspektu ir nagrinėjama organizacijos veikla procesų valdymo požiūriu, akcentuojama veiklos procesų pertvarkymo svarba, veiklos modeliavimo metodai ir metodikos. Pateikiamas praktinis organizacijos veiklos procesų nagrinėjimo pavyzdys.


Reikšminiai žodžiai: informacinės sistemos, veiklos modeliavimas, veiklos analizė, informacinių sistemų modeliavimas.

Keyword : information systems, enterprise modelling, activity analysis, information system modelling

How to Cite
Kalibataitė, G. (2010). Enterprise information systems and activity process. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(2), 25-31. https://doi.org/10.3846/mla.2010.030
Published in Issue
Apr 30, 2010
Abstract Views
271
PDF Downloads
876
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.