Share:


Conversion of abbandoned military areas

Abstract

The article analyses the situation of abandoned military sites, their value and significance of their conservation. It also reviews their impact on their environment and their potential in tourism, environmental, economic and social spheres. Further the positive experiences in military sites' conversion are studied. The importance of society's involvement in the conversions is discussed. The situation of XIX-XX age's military object's, the significance of their conservation and their potential in tourism market is separately analysed. 
The results of two researches are introduced, one of which inquires about the Lithuanian military objects' potential in tourism sphere, another one explores the possibilities of conversion. 


Article in Lithuanian.


Apleistų karinės paskirties teritorijų konversija


Santrauka. Nagrinėjama apleistų karinės paskirties objektų būklė, vertė ir išsaugojimo prasmė. Analizuojamos tokių objektų keliamos grėsmės aplinkai, aptariamos jų konversijos teikiamos galimybės turizmo sektoriaus plėtrai, vertinama jų reikšmė ekonominiu ir socialiniu aspektais. Trumpai aptariami ir analizuojami teigiami jau įvykdytos analogiškų objektų konversijos pavyzdžiai. Atskirai apibendrinta ir pateikta XIX–XX a. karinės paskirties objektų Lietuvoje būklės analizė, jų išsaugojimo poreikis ir galimybės bei potencialas augančioje turizmo rinkoje. Taip pat aptariama visuomenės dalyvavimo ieškant konversijos alternatyvų ir jų vertinimo svarba. Apibendrintai pateikiami autorių atliktų tyrimų, kurių vienas susijęs su XIX–XX a. karinės paskirties objektų Lietuvoje teikiamomis galimybėmis turizmo rinkoje, kitas – su karinių objektų konversijos Lietuvoje galimybėmis, rezultatai.


Reikšminiai žodžiai: konversija, karinė paskirties teritorijos, subalansuota plėtra, turizmas, paveldas.

Keyword : conversion, military sites, sustainable development, tourism, war heritage

How to Cite
Marcinkevičiūtė, D., & Ambrasas, G. (2010). Conversion of abbandoned military areas. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(2), 43-48. https://doi.org/10.3846/mla.2010.033
Published in Issue
Apr 30, 2010
Abstract Views
297
PDF Downloads
157
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.