Share:


Systematic approach to households housing credits‘ analysis

Abstract

This paper discusses housing financing process using the system approach, including the influence of external factors such as economic, social, competitive and legal environment. The article presents the characteristics of participants of the housing crediting system and interrelationship between them that helps to describe the influence of the elements to each other ant for the system in whole. The main housing financing systems, used in foreign countries, are discussed.


Article in Lithuanian.


Gyventojų būsto kreditavimo analizė sisteminiu požiūriu


Santrauka. Straipsnyje analizuojamas gyventojų būsto kreditavimo funkcionavimas taikant sisteminį požiūrį, atskleidžiama išorinės aplinkos įtaka būsto kreditavimo procesui, aprašant ekonominius, politinius, socialinius, konkurencinius ir teisinius veiksnius. Įvardijami pagrindiniai būsto kreditavimo sistemos dalyviai, juos siejantys ryšiai. Pagal šiuos tarpusavio ryšius apibūdinama dalyvių įtaka vienas kitam bei visai būsto kreditavimo sistemai. Aprašomos pagrindinės būsto kreditavimo sistemos, naudojamos užsienio šalyse.


Reikšminiai žodžiai: būstas, būsto kreditas, kreditavimo sistema, būsto kreditavimo sistemos elementas, tarpusavio ryšiai.

Keyword : housing, the mortgage loan, credit system, the element of the housing credit system, interrelationship

How to Cite
Milerytė, E., & Jurevičienė, D. (2010). Systematic approach to households housing credits‘ analysis. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(2), 55-61. https://doi.org/10.3846/mla.2010.035
Published in Issue
Apr 30, 2010
Abstract Views
266
PDF Downloads
419
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.