Share:


Banking consolidation process and impact to financial stability

Abstract

Globalization promotes financial market participants to seek opportunities for efficient management of available resources and maximize benefits. In recent years, took place in the con­solidation process is mainly due to both macroeconomic and microeconomic factors. Most often leads to consolidation pro­cesses in order to gain economies of scale, market power and X-efficiency. Market consolidation and financial sector stability studies have shown that concentrated financial intermediaries market have a negative impact on the region/country/sector financial stability. In the future countries and regions (EU) must find ways and means to smoothly manage the inevitable process of globalization under the supervision of future merger transac­tions in order to guarantee the efficiency and sustainability of the financial sector.


Article in Lithuanian.


Bankų konsolidacijos procesas ir įtaka finansų stabilumui


Santrauka. Globalizacija pasaulinėse rinkose sudaro sąlygas atsirasti ir vykti įvairiems integracijos procesams regionuose. Šiame straipsnyje nagrinėjamas vienas iš integracijos reiškinių – konsolidacijos procesas. Pastebima, kad konsolidacija ne visada teikia naudos finansų sektoriui, todėl bandoma įvertinti vykstančių susiliejimų ir įsigijimų sandorių bankų sektoriuje įtaką finansų stabilumui. Analizuojamos ir pateikiamos dažniausiai konsolidaciją skatinančios priežastys Europos finansų tarpininkų sektoriuje, taip pat vertinamas galimas Europos rinkos harmonizavimo poveikis bankų sektoriui. Atlikta Lietuvos bankininkystės sektoriaus stabilumo analizė, remiantis Vokietijos ekonomistų atliktų tyrimų metodika. Pateikiamos galimybės vykti konsolidacijos procesams tiek Europos, tiek Lietuvos finansų sektoriuose.


Reikšminiai žodžiai: bankų konsolidacija, finansų stabilumas, susiliejimai, įsigijimai.

Keyword : bank consolidation, financial stability, mergers, acquisitions

How to Cite
Novickytė, L. (2010). Banking consolidation process and impact to financial stability. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(2), 62-68. https://doi.org/10.3846/mla.2010.036
Published in Issue
Apr 30, 2010
Abstract Views
304
PDF Downloads
209
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.