Share:


Networking in the transport sector: inter-firm vs intra-firm perspective

Abstract

Changes in the global economic environment have a huge impact on the transport and logistics sector. Experts in the sector emphasize the role of collaboration in order to reach common goals. In theory such phenomena is analyzed through the networking viewpoint. Among the major groups of players in the sector, two types of networks are dominant: inter-firm networking and intra-firm networking. Empirical pilot research is done by comparing two types of networking in global and local companies. Following the results of the pilot research the conclusion was made that inter-firm networking and intra-firm networking in the companies complement each other and require further research.


Article in English.


Transporto sektoriaus tinklaveika: interorganizacijos ir intraorganizacijos tinklaveikos perspektyva


Santrauka. Globalios ekonomikos pokyčiai turėjo didelę įtaką transporto ir logistikos sektoriaus plėtrai. Sektoriaus ekspertai pabrėžia išaugusį bendradarbiavimo vaidmenį siekiant bendrų tikslų – toks bendradarbiavimas vadybos teorijoje dažniausiai nagrinėjamas iš tinklaveikos perspektyvos. Pagrindinių veikėjų sektoriuje analizė parodė, kad du tinklaveikos tipai yra vyraujantys: interorganizacinė tinklaveika ir intraorganizacinė tinklaveika. Autorių atliktas empirinis pilotinis tyrimas palygina dviejų tipų tinklaveikas vietinėje ir globalioje transporto įmonėje. Tyrimo rezultatai parodė, kad inter-firm ir intra-firm tinklaveika papildo viena kitą ir objektą tirti verta toliau.


Reikšminiai žodžiai: transportas, logistika, tinklas, intraorganizacinė tinklaveika, interorganizacinė tinklaveika.

Keyword : transport, logistics, network, networking, intra-firm networking, inter-firm networking

How to Cite
Nugaras, J., & Radzevičienė, A. (2010). Networking in the transport sector: inter-firm vs intra-firm perspective. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(2), 69-74. https://doi.org/10.3846/mla.2010.037
Published in Issue
Apr 30, 2010
Abstract Views
256
PDF Downloads
103
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.