Share:


The influence of state‘s capital structure on econo-mic growth

Abstract

The article analyses state‘s capital formation problems and its impact on economic growth. The purpose of this article is to determine the major economic growth indicators affected by foreign capital as well as to measure the intensity on economic growth. For this reason, the analysis of scientific literature as well as statistical analysis was carried out. According to some researches foreign capital significantly effects on GDP, export/import, average wages, and inflation. Further, the relationship between economic growth and foreign capital depends on business sector and region. Despite, mentioned founding, the influence of foreign capital differs in time.


Article in Lithuanian.


Valstybės kapitalo struktūros įtaka ekonominei plėtrai


Santrauka. Straipsnyje nagrinėjama valstybės kapitalo formavimosi problema, aiškinamasi, kaip vietinis ar užsienio kapitalas veikia šalies ūkį. Nustatyta BVP priklausomybė nuo užsienio skolos, tiesioginių užsienio investicijų bei finansinės paramos. Pagrindiniams veiksniams, apibrėžiantiems ekonomikos augimą, t. y. priklausantiems nuo kapitalo struktūros, priskiriama BVP, eksporto (importo) santykis, infliacija ir vidutinis darbo užmokesčio dydis. Pastarasis pasitelkiamas kaip vienetas darbo išlaidoms skaičiuoti. Galima pastebėti, jog skirtinguose verslo sektoriuose užsienio kapitalo prigimtis, intensyvumas bei poveikio stiprumas skiriasi. Darytina išvada, jog užsienio kapitalo poveikis, jo veiksniai priklauso nuo tik tai šaliai būdingų savybių.


Reikšminiai žodžiai: kapitalo struktūra, užsienio kapitalas, valstybės užsienio skola, BVP, tiesioginės užsienio investicijos.

Keyword : foreign capital, FDI, government debt, financial aid

How to Cite
Šimelytė, A. (2010). The influence of state‘s capital structure on econo-mic growth. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(2), 90-96. https://doi.org/10.3846/mla.2010.040
Published in Issue
Apr 30, 2010
Abstract Views
251
PDF Downloads
121
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.