Share:


Challenges of personal finance management under instable economic

Abstract

This article deals with personal finance and personal finance management problems as well as with the necessity of systematic attitude during the economic downturn. Taking into account the downfall of the financial markets, the motivation of individuals’ financial behavior is investigated. The retrospective analysis of the most popular investing instruments and comparison of results is presented in the paper, followed by the suggestion of an alternative investment option, covering the profitability and safety ratio that is independent to the economic cycle. Research findings regarding theoretical and practical personal finance management are followed by conclusions. 


Article in Lithuanian.


Asmeninių finansų valdymo ypatumai ekonominio nestabilumo sąlygomis


Santrauka. Straipsnyje nagrinėjamos asmeninių finansų ir jų valdymo problemos, sisteminio požiūrio būtinumas ir ypatumai esant nestabiliai ekonomikai. Atsižvelgiant į pastarojo meto finansų rinkų nuosmukį, ištirta individų asmeninių finansų elgsenos motyvacija. Darbe išanalizuoti ir palyginti investavimo į populiariausias finansines priemones retrospektyviniai rezultatai ir pasiūlyta investavimo alternatyva, kurios pelningumo ir saugumo santykis nepriklauso nuo ekonominio ciklo. Išnagrinėjus teorinius asmeninių finansų valdymo ypatumus ir praktinius rezultatus, pateikiamos išvados.


Reikšminiai žodžiai: asmeniniai finansai, asmeninių finansų valdymas, pajamos, išlaidos, laisvosios lėšos, alternatyvus investavimas, investicijos grąža, taupymas.

Keyword : alternative investment, expenses, free assets, income, personal finance, personal finance management, return on investments, savings

How to Cite
Taujanskaitė, K., & Jurevičienė, D. (2010). Challenges of personal finance management under instable economic. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(2), 104-111. https://doi.org/10.3846/mla.2010.042
Published in Issue
Apr 30, 2010
Abstract Views
380
PDF Downloads
376
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.