Share:


The tendencies of harmonised index of consumer prices in Lithuania and European Union

Abstract

This article analyses the criterion of price stability, which plays an important role for Lithuanian ability to adopt the Euro. This work concentrates on analyses of price stability more deeply, presenting the methodologies of determination of inflation rate. The research is based on forecast of short and long-term tendencies of inflation rate in Lithuania and European Union in order to determine the future opportunities to meet price stability criterion and to adopt the Euro. Lithuanian Harmonised Index of Consumer Prices is forecasted for short and long-term, taking into account the present economical crises period and compared with predictions of other institutions such as Ministry of Finances, EC and SEB Bank.


Article in English.


Suderinto vartotojų kainų indekso tendencijos Lietuvoje ir Europos sąjungoje


Santrauka. Straipsnyje nagrinėjamas kainų stabilumo kriterijus, pabrėžiant skirtingus infliacijos rodiklio metodų skaičiavimus. Jis turi didžiulę įtaką euro įvedimui Lietuvoje. Atliktas tyrimas remiasi trumpalaikėmis bei ilgalaikėmis infliacijos rodiklio tendencijų prognozėmis Lietuvoje ir Europos Sąjungoje, tam, kad būtų apibrėžtos Lietuvos galimybės atitikti Mastrichto kriterijų (kainų stabilumo) ir įsivesti vienodą Europos Sąjungos valiutą ateityje.


Reikšminiai žodžiai: suderintas vartotojų kainų indeksas, vartotojų kainų indeksas, Mastrichto kriterijus, Balassa-Samuelsono efektas.

Keyword : Harmonised Index of Consumer Prices, Consumer Price Index, COICOP, Maastricht criterion, the Balassa-Samuelson effect

How to Cite
Urbaitė, Ūla. (2010). The tendencies of harmonised index of consumer prices in Lithuania and European Union. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(2), 112-118. https://doi.org/10.3846/mla.2010.043
Published in Issue
Apr 30, 2010
Abstract Views
277
PDF Downloads
145
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.