Share:


The image of Vienna: city as museum or dynamic developed metropolis?

Abstract

The article discusses trends of Vienna’s architectonic spatial development. Vienna is a city that, one the one hand, lives in its historical arhitecture and city planning and, on the other hand, has allowed innovative building in certain areas. Historical development of Vienna was analyzed, underlining aspects which have had the most impact to the current urban fabric. Since in the federal country of Austria Vienna is a state and a municipality at the same time, it has created its own special planning instruments and regulation for city planning. In achieving more sucessfull city planning results, city planners have admitted that development of informal planning is necessary, paying large attention to involving society in the planning process.


Article in English.


Vienos įvaizdis – miestas kaip muziejus ar dinamiška išsivysčiusi metropolija?


Santrauka. Straipsnyje aptariamos tektoninės Vienos miesto erdvinės plėtros kryptys. Viena – tai miestas, gyvenantis savo istorinės architektūros ir planavimo kontekste, o kartu ji atvėrė vartus naujoms statyboms kai kuriose miesto teritorijose. Analizuojant Vienos raidą išryškinti veiksniai, turėję daugiausiai reikšmės jos urbanistinio audinio tapsmui. Federalioje Austrijoje Viena – tai federalinė žemė ir miesto savivaldybė vienu metu, todėl ji sukūrė savus miesto planavimo instrumentus ir reglamentus. Siekdami geresnių miesto planavimo rezultatų urbanistai sutaria, kad būtina plėsti neformalųjį planavimą, kai į miesto kūrimo procesą plačiau įtraukiami vietos gyventojai.


Reikšminiai žodžiai: miesto planavimas, miesto planavimo instrumentai, daugiaaukščiai pastatai, partnerystė.

Keyword : urban design, urban planning tools, skyscrapers, citizen partnership in planning

How to Cite
Liepa-Zemesa, M. (2010). The image of Vienna: city as museum or dynamic developed metropolis?. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(3), 18-23. https://doi.org/10.3846/mla.2010.048
Published in Issue
Jun 30, 2010
Abstract Views
262
PDF Downloads
181
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.