Share:


Social and architectural aspects of revitalization of historic urban centers: foreign experience

Abstract

The structure and architecture of many European cities has started their development during the Middle Ages or even earlier. The historic cores gradually had become centers of contemporary cities and are constantly evolving. They are affected by the tendencies of destruction, initiatives and movements of preservation are also taking place there. The comprehensive works of rehabilitation of Lithuanian historic urban centers were carried out during the period of soviet occupation. The insularity of the Soviet empire, ideological reasons and the absence of the private property has determined certain architectural expressions and solutions for the social problems. After the restoration of the country‘s independence the problems and tendencies typical to Western city centers, such as commercialization and gentrification, started to appear in Lithuanian historic urban cores. This justifies the aim of the article which is to analyze the tendencies of revitalization of historic city centers in Western countries with the main attention to the social and architectural aspects.


Article in Lithuanian.


Miestų centrų atgaivinimas socialiniu ir architektūriniu aspektu – užsienio patirtis


Santrauka. Daugelio Europos miestų centrų struktūra ir architektūra ėmė formuotis dar viduramžiais ar ankstesniais laikais. Šie branduoliai, vėliau tapę šiuolaikinių didmiesčių centrais, nuolat kinta: čia įvairiais laikotarpiais reiškėsi nykimo ir naikinimo tendencijos bei istorinės aplinkos savitumo išsaugojimo pastangos. Lietuvoje kompleksiniai istorinių centrų tvarkymo darbai buvo atliekami sovietinės okupacijos sąlygomis. Sovietinės imperijos uždarumas, ideologiniai aspektai ir valstybinė žemės nuosavybė lėmė tam tikrus architektūrinius sprendimus ir socialinių problemų sprendimo būdus. Atkūrus šalies nepriklausomybę, istoriniuose centruose ėmė reikštis daugelis Vakarų valstybėms būdingų problemų ir tendencijų, tokių kaip gentrifikacija, komercializacija. Tai pagrindžia straipsnio tikslą – išanalizuoti miestų centrų tvarkymo ir atgaivinimo patirtį Vakarų valstybėse, pagrindinį dėmesį skiriant socialiniams ir architektūriniams aspektams.


Reikšminiai žodžiai: miesto centras, istorinė aplinka, paveldosauga, atgaivinimas.

Keyword : city center, historic environment, historic preservation, revitalization

How to Cite
Gražulevičiutė-Vileniškė, I., & Urbonas, V. (2010). Social and architectural aspects of revitalization of historic urban centers: foreign experience. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(3), 38-45. https://doi.org/10.3846/mla.2010.051
Published in Issue
Jun 30, 2010
Abstract Views
249
PDF Downloads
140
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.