Share:


The conception of national identity in contemporary Lithuanian architecture

Abstract

The article suggests the conception of national identity in interdisciplinary content to deduce parallels in architectural theory. Identity is analyzed from the perspectives of time (retrospective and perspective points of view) and personality (inner and outer) as well as from a local-global point of view. It is a part of extensive research on national identity discourses upon contemporary Lithuanian architecture. Though the problem of identity is a pressing issue, the forms of expressing it in architecture still remain facile. Therefore, the article explores the reasons of the current situation.


Article in Lithuanian.


Tautinio tapatumo problema šiuolaikinėje Lietuvos architektūroje


Santrauka. Straipsnyje nagrinėjama nacionalinio identiteto samprata tarpdisciplininiame kontekste, siekiant parodyti paraleles su architektūros teorija. Identitetas analizuojamas skaidant į laiko (retrospektyvus bei perspektyvus požiūriai), asmens (vidinis ir išorinis požiūriai) ir lokalumo bei globalumo dėmenis. Tai platesnio tyrimo apie nacionalinio identiteto diskursus šiuolaikinėje Lietuvos architektūroje dalis. Nors tapatumo problema yra itin aktuali, jos išraiška architektūroje suvokiama gana paviršutiniškai. Straipsnyje siekiama apžvelgti tokios situacijos priežastis.


Reikšminiai žodžiai: tapatumas, identitetas, tradicija, samprata.

Keyword : sameness, identity, tradition, conception, architecture

How to Cite
Reklaitė, J. (2010). The conception of national identity in contemporary Lithuanian architecture. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(3), 52-59. https://doi.org/10.3846/mla.2010.053
Published in Issue
Jun 30, 2010
Abstract Views
274
PDF Downloads
478
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.