Share:


Traditional and new tendencies to outdoor sacral spaces in Lithuania

Abstract

The article describes some features and traditions of outdoor sacral spaces in Lithuania, includes a historical analysis and various features of different historical periods and explains the new tendencies and possibilities of future development in contemporary Lithuania. By analysing the phenomenon of outdoor sacral spaces, some archaeological and historical data is used to identify the principles of creating such sacral space.


Article in Lithuanian.


Lauko sakralinių erdvių tradicija ir naujos tendencijos Lietuvoje


Santrauka. Straipsnyje nagrinėjama lauko sakralinių erdvių tradicija ir dabartinės tokių erdvių apraiškos Lietuvoje. Aprašoma tokio pobūdžio erdvių istorinė kilmė, jų ypatumai įvairiais laikotarpiais bei populiarėjimo tendencijos šiandieninėje Lietuvoje. Nagrinėjant pasitelkiami istoriniai, archeologiniai faktai, aprašoma nagrinėjamų objektų struktūra. Pateikiami kai kurie būdingiausi lauko sakralinių erdvių formavimo principai. Aptariama šių erdvių tematika ir skiriamieji bruožai.


Reikšminiai žodžiai: šventvietė, sakralinė erdvė, kryžiai, simboliai, religija, sakralumas, lauko architektūra.

Keyword : sacral space, crosses, symbols, religion, outdoor architecture

How to Cite
Krūgelis, L. (2010). Traditional and new tendencies to outdoor sacral spaces in Lithuania. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(3), 80-85. https://doi.org/10.3846/mla.2010.057
Published in Issue
Jun 30, 2010
Abstract Views
239
PDF Downloads
104
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.