Share:


Methodical aspects of creativity stimulation for the purposes of innovation development

Abstract

The paper analyses a pressing problem of creativity stimulation for the purposes of innovation development. Creativity stimulation is analyzed as an element of an organic system and can be accepted as recourse development having a big influence on all elements of organic systems for creativity development that covers recourses, processing, results and consumption. The article analyzes relation between the level of employee’s creativity and an environment provided for creativity development in an enterprise. The classification of the methods stimulating creativity is present based on the analysis of 12 wildly used methods and is oriented toward innovation development. Proposals for how to use the methods of creativity stimulation for the purposes of innovation developments are presented.


Article in Lithuanian.


Kūrybiškumo skatinimo plėtojant inovacijas metodiniai aspektai


Santrauka. Straipsnyje nagrinėjama aktuali kūrybiškumo skatinimo plėtojant inovacijas problematika. Kūrybiškumo skatinimas nagrinėjamas kaip organinė sistema. Kūrybiškumas suvokiamas kaip išteklių plėtojimo veiksmas, turintis įtakos visiems kūrybiškumo organinės sistemos elementams. Straipsnyje tiriamas darbuotojų kūrybiškumo lygio ir įmonės kūrybiškumui palankios terpės ryšys. Atlikta 12 plačiausiai taikomų kūrybiškumo skatinimo metodų analizė ir pateikta šių metodų klasifikacija, orientuota į inovacinės veiklos plėtrą. Remiantis atliktais tyrimais pateikiami kūrybiškumo skatinimo metodų taikymo siūlymai atsižvelgiant į kūrybiškumo, kaip organinės sistemos, sampratą.


Reikšminiai žodžiai: kūrybiškumas, organinė sistema, inovacinė plėtra, kūrybiškumą skatinantys stimulai.

Keyword : creativity, organic system, innovation development, creativity stimulation

How to Cite
Strazdas, R., Bareika, R., & Toločka, E. (2010). Methodical aspects of creativity stimulation for the purposes of innovation development. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(4), 77-82. https://doi.org/10.3846/mla.2010.076
Published in Issue
Aug 31, 2010
Abstract Views
278
PDF Downloads
528
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.