Share:


The analysis of the behaviour of suspended flexible steel bunkers

Abstract

The article analyzes present flexible steel bunkers and those with the bounded bending tightness behavior of symmetrical and asymmetrical load. The paper presents stress distribution of two variations in structures and focuses on a comparative analysis of the contour of their stress and deformation. The design principles of bunkers having bounded bending tightness are discussed by the author.


Article in Lithuanian.


Plieninių lanksčių kabamųjų bunkerių elgsenos analizė


Santrauka. Nagrinėjama plieninių lanksčių kabamųjų bunkerių ir bunkerių, turinčių baigtinį lenkiamąjį standumą, elgsena veikiant simetrinei ir asimetrinei apkrovoms. Atliekama lyginamoji šių konstrukcijų įtempimų deformacijų būsenos analizė, nagrinėjama atraminio kontūro įtaka lakšto įtempių deformacijų būsenai. Taip pat aptariami bunkerio iš baigtinio lenkiamojo standumo lakštų projektavimo principai.


Reikšminiai žodžiai: plieninis lankstus kabamasis bunkeris, paslankus ir nepaslankus kontūras, baigtinio lenkiamojo standžio lakštai.

Keyword : suspended flexible steel bunker, inert and mobile contours, finite bending stiffness sheet

How to Cite
Gudonis, E. (2010). The analysis of the behaviour of suspended flexible steel bunkers. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(6), 14-19. https://doi.org/10.3846/mla.2010.105
Published in Issue
Dec 31, 2010
Abstract Views
227
PDF Downloads
92
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.