Share:


Designing a physical model for the interaction between displacement piles and soil

Abstract

The article deals with the interaction between piles installed in dusty sandy clay and the base. The paper reviews experimental and theoretical work, presents a geological litological structure of soil and looks at the methods of composing a model. The article also describes the model of the carried out experiment and analyzes directions towards soil movement. Field and laboratory studies as well as soil analysis, including its distribution scheme are provided. Ground elevation around the piles has been calculated. A new physical model has been created on the basis of the before examined physical model and its reasoning.


Article in Lithuanian.


Pvibromonolitinio polio ir pagrindo sąveikos fizinio modelio sudarymas


Santrauka. Straipsnyje nagrinėjama polių, įgilintų į smėlingą dulkingą molį, ir pagrindo sąveika. Apžvelgiami eksperimentiniai ir teoriniai darbai. Pateikiama gruntų geologinė litologinė sandara, modelio sudarymo metodika. Sumodeliuotas eksperimentas, išanalizuotos grunto judėjimo kryptys. Atlikti lauko ir laboratoriniai tyrimai, jų analizė ir pateiktos grunto pasiskirstymo schemos. Apskaičiuotas grunto pakilimas aplink polius. Sudarytas fizinis modelis remiantis jau anksčiau nagrinėtu fiziniu modeliu ir jo pagrindimu.


Reikšminiai žodžiai: deformacija, fizinis modelis, gruntas, tankis, vibropolis.

Keyword : deformation, physical model, ground, density, vibropile

How to Cite
Jankauskas, A., & Gadeikytė, S. (2010). Designing a physical model for the interaction between displacement piles and soil. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(6), 20-23. https://doi.org/10.3846/mla.2010.106
Published in Issue
Dec 31, 2010
Abstract Views
234
PDF Downloads
126
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.