Share:


The analysis of sustainable city attributes

Abstract

The article analyzes and summarizes the attributes of a sustainable city and discusses the issues of urban economic, social and environmental sustainability. The paper examines how changes in sustainability indicators can affect the choice of city population and lifestyle. A theoretical model of a sustainable city is presented.


Article in Lithuanian.


Darnaus miesto požymių analizė


Santrauka. XX a. antroje pusėje dėl intensyvios žmogaus veiklos prasidėjo pastebimi aplinkos pokyčiai, dėl to buvo susirūpinta neigiama įtaka aplinkai, išteklių švaistymu, netikslingu žemės plotų naudojimu. Dėl suprastėjusių susisiekimo sąlygų, padidėjusio triukšmo ir užterštumo didelį susirūpinimą kėlė nykstantys miestų centrai ir rajonai. Todėl pasaulio mokslininkai ir tarptautinės organizacijos pradėjo plėtoti darnios plėtros, darnaus miesto formų, išteklių taupymo, gamtos išsaugojimo ir kitas idėjas ir ėmė jas įgyvendinti praktikoje. Straipsnyje nagrinėjami ir apibendrinami darnaus miesto požymiai. Nagrinėjant miesto darnos požymius, aptariamos miesto ekonominės, socialinės ir aplinkosaugos darnos problemos. Straipsnyje nurodoma, kaip vieno ar kito darnos rodiklio pokytis gali paveikti gyventojų pasirinkimą ar miesto gyvenimo pokyčius. Pateikiamas teorinis miesto, atitinkančio darnos principus, modelis.


Reikšminiai žodžiai: darnus miestas, darnios plėtros požymiai, darnaus miesto modeliai.

Keyword : sustainable city, attributes of sustainable development, models of a sustainable city

How to Cite
Narijauskas, R., & Banaitienė, N. (2010). The analysis of sustainable city attributes. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(6), 29-35. https://doi.org/10.3846/mla.2010.108
Published in Issue
Dec 31, 2010
Abstract Views
256
PDF Downloads
142
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.