Share:


The influence of granite siftings on the properties of cleaved surface exterior concrete bricks

Abstract

Research deals with granite siftings as fine aggregate possibilities to be used for manufacturing cleaved surface exterior concrete bricks. The article describes the influence of granite siftings on the technological properties of concrete mixture and on the physical mechanical properties of cleaved surface exterior concrete bricks formed using these mixtures and forecasts product durability. The following several compositions of concrete mixture for producing exterior concrete bricks are composed: using only 0/4 fraction sand (B1) as a fine aggregate, using only 0/2 fraction granite siftings (B2), and 50% of 0/4 fraction sand replacing with 0/2 fraction granite siftings (B3) depending on the volume. The products were formed in metal moulds; at a later stage, they were cleaved in half. The technological properties of concrete mixture and the physical mechanical properties of cleaved surface exterior concrete bricks formed using the above introduced mixtures were tested forecasting product durability. The results of the conducted research reveal that due to the properly selected ratio between sand and granite siftings in the fine aggregate, granite siftings may be used for manufacturing cleaved surface exterior concrete bricks.


Article in Lithuanian.


Granito atsijų įtaka apdailinių skelto paviršiaus betono plytų savybėms


Santrauka. Nagrinėjama granito atsijų, kaip smulkiojo užpildo, naudojimo galimybė skelto paviršiaus apdailinėms betono plytoms gaminti. Tirta granito atsijų įtaka betono mišinio technologinėms savybėms ir iš šių mišinių suformuotų skelto paviršiaus apdailinių betono plytų fizikinės ir mechaninės savybės, prognozuotas gaminių ilgaamžiškumas. Apdailinėms betono plytoms gaminti buvo paruoštos kelios betono mišinio sudėtys: smulkiuoju užpildu naudojant tik 0/4 frakcijos smėlį (B1), smulkiuoju užpildu naudojant tik 0/2 frakcijos granito atsijas (B2) ir 50 % 0/4 frakcijos smėlio keičiant 0/2 frakcijos granito atsijomis pagal tūrį (B3). Gaminiai formuoti liejimo būdu metalinėse formose, vėliau perskelti pusiau. Nustatytos betono mišinių technologinės savybės, iš jų pagamintų apdailinių betono plytų fizikinės ir mechaninės savybės, prognozuotas gaminių ilgaamžiškumas. Iš atliktų tyrimų rezultatų matyti, kad, tinkamai parinkus santykį smulkiajame užpilde tarp smėlio ir granito atsijų, skelto paviršiaus apdailinėms betono plytoms gaminti galima naudoti granito atsijas.


Reikšminiai žodžiai: granito atsijos, skelto paviršiaus betono plytos, gniuždymo stipris, skėlimo stipris, atsparumas šalčiui.

Keyword : granite siftings, cleaved surface exterior concrete bricks, splitting strength, compressive strength, frost resistant

How to Cite
Tumosa, M., Daukšys, M., & Ivanauskas, E. (2010). The influence of granite siftings on the properties of cleaved surface exterior concrete bricks. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(6), 43-49. https://doi.org/10.3846/mla.2010.110
Published in Issue
Dec 31, 2010
Abstract Views
237
PDF Downloads
184
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.