Share:


The dependence of the physical mechanical properties of expanded-clay lightweight concrete on the composition

Abstract

Binder material is the most expensive raw component of concrete; thus, scientists are looking for cheaper substitute materials. This paper shows that when manufacturing, a part of the binder material of expanded-clay lightweight concrete can be replaced with active filler. The conducted studies show that technogenic – catalyst waste could act as similar filler. The study also includes the dependence of the physical and mechanical properties of expanded-clay lightweight concrete on the concrete mixture and the chemical composition of the samples obtained. Different formation and composition mixtures of expanded-clay lightweight concrete were chosen to determine the properties of physical-mechanical properties such as density, water absorption and compressive strength.


Article in Lithuanian.


Keramzitbetonio fizikinių-mechaninių savybių priklausomybė nuo sudėties


Santrauka. Rišamosios medžiagos yra brangiausias betono žaliavos komponentas, todėl mokslininkai tokioms medžiagoms kaip cementas ir pan. ieško pigesnio pakaitalo. Šiame darbe parodyta, kad gaminant keramzitbetonį, dalį rišamosios medžiagos galima pakeisti aktyviaisiais mikroužpildais. Toks mikroužpildas, kaip parodė atlikti tyrimai, gali būti technogeninė atlieka – katalitinio krekingo reaktoriuje panaudotas katalizatorius. Publikacijoje taip pat pateiktos keramzitbetonio fizikinių-mechaninių savybių priklausomybės nuo betono mišinio ir cheminės gautų bandinių sudėties. Siekiant nustatyti savybių kitimo tendencijas, buvo parinktos skirtingos keramzitbetonio mišinių sudėtys ir nustatytos fizikinėsmechaninės savybės: tankis, vandens įmirkis ir gniuždymo stipris.


Reikšminiai žodžiai: keramzitbetonis, katalizatorius, portlandcementis, keramzitas, fizikinės-mechaninės savybės.

Keyword : expanded-clay lightweight concrete, catalyst, Portland cement, expanded-clay aggregate, physical-mechanical properties

How to Cite
Vaičienė, M., & Malaiškienė, J. (2010). The dependence of the physical mechanical properties of expanded-clay lightweight concrete on the composition. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(6), 50-55. https://doi.org/10.3846/mla.2010.111
Published in Issue
Dec 31, 2010
Abstract Views
242
PDF Downloads
230
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.