Share:


Analysis of the influence of the modernized bitumen batching system on the composition of the hot mix asphalt mixture

Abstract

The weighted mass of a binder in the bucket of the bitumen batcher of a batch-type asphalt plant should be such that its percentage of hot mix asphalt (HMA) mixture lot would comply with the design amount of the job-mix formula in all mix batches. A bitumen batcher does not always weigh bitumen portions precisely. Their mass deviations from the amount determined by the project and its variation impair HMA composition and performance. The paper provides data on a statistical evaluation of bitumen batcher modernization performed at Lithuanian enterprise „LL“. The article analyzes differences in the structures of reconstructed and not reconstructed bitumen batching systems and presents methods for determining modernization effectiveness. The paper also focuses on the effectiveness of the batching system, determining deviations from bitumen content in subsamples taken and extracted everyday during two seasons (before and after batcher‘s modernization) of producing HMA from the value of job-mix formula and comparing them to the values of tolerances.


Article in Lithuanian.


Modernizuotos bitumo dozavimo sistemos įtakos karštojo maišymo asfalto mišinio sudėčiai tyrimas


Santrauka. Asfaltbetonio maišytuvo (ABMA) bitumo dozavimo sistema (BDS) priskiriama sudėtingam vamzdynų transportui. Ji privalo ne tik laikyti reikiamos temperatūros bitumą, jį tiekti iš talpyklų į maišyklę, bet ir tiksliai dozuoti rišiklį leidžiant minimaliai pakisti jo savybėms. Periodinio veikimo asfaltbetonio maišytuve bitumo dozatoriaus bakelyje atsverto rišiklio masė turi būti tokia, kad jo procentinis kiekis karštojo maišymo asfalto (KMA) mišinio partijos visuose maišiniuose atitiktų projektinį kiekį, nustatytą darbinėje mišinio formulėje (DMF). Ne visada bitumo dozatorius tiksliai ir glaudžiai atsveria bitumo dozes, o tai blogina KMA mišinio sudėtį ir savybes. Pateikti Lietuvos „LL“ įmonės (pavadinimas pakeistas) BDS patobulinti statistinio vertinimo duomenys. Išanalizuoti nepatobulintos ir patobulintos BDS konstrukcijų skirtumai ir pateikta modernizavimo efektyvumo nustatymo metodika. BDS kokybė tirta per du KMA mišinio gamybos sezonus (prieš ir po modernizavimo). Kiekvieną dieną imtų ir ekstrahuotų tūrinių ėminių bitumo kiekių nuokrypių nuo DMF vertės lygintos su tolerancijų vertėmis.


Reikšminiai žodžiai: karštojo maišymo asfalto (KMA) mišinys, asfaltbetonio maišytuvas (ABMA), bitumas, bitumo siurblys, svėrimo bakas, vamzdis, vamzdynų transporto sistema, bitumo dozavimo sistema (BDS), tikslumas, glaudumas, nuokrypiai, darbinė mišinio formulė (DMF).

Keyword : hot mix asphalt (HMA) mixture, asphalt mixing plant (AMP), bitumen, bitumen pump, container, pipe, pipeline transport system, bitumen batching system (BBS), accuracy, precision, tolerances, job–mix formula (JMF)

How to Cite
Bražiūnas, J., & Sivilevičius, H. (2010). Analysis of the influence of the modernized bitumen batching system on the composition of the hot mix asphalt mixture. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(6), 72-76. https://doi.org/10.3846/mla.2010.115
Published in Issue
Dec 31, 2010
Abstract Views
250
PDF Downloads
109
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.