Share:


Three component fuel mixture containing diesel–biodiesel–propanol aplication in the diesel engine

Abstract

The article analyses three-component fuel consisting of diesel–biodiesel–propanol mixture used in the diesel engine. The choice of fuel combinations was as follows: 20% of diesel, 70% of biodiesel (RME basis) and 10% of propanol while the second mixture contained 20% of diesel, 60% of biodiesel (RME basis) and 20% of propanol. Test results show that the mixture having more propanol has better emission rates in about 20%; however, the maximum load value of the mixture is 4% less.


Article in Lithuanian.


Trikomponenčių degalų, sudarytų iš dyzelino, biodyzelino ir propanolio, taikymas dyzeliniame variklyje


Santrauka. Straipsnyje nagrinėjamas trikomponenčių degalų, sudarytų iš dyzelino, biodyzelino ir propanolio, naudojimo galimybės dyzeliniame variklyje. Apžvelgti eksperimentiniai darbai. Pasirinktos šios degalų kombinacijos: 20 % dyzelino, 70 % biodyzelino (pagrindas RME) ir 10 % propanolio mišinys; 20 % dyzelino, 60 % biodyzelino (pagrindas RME) ir 20 % propanolio mišinys. Bandymo rezultatai rodo, kad mišinio, kuriame daugiau propanolio, emisijos rodikliai yra apie 20 % geresni, bet dėl mažesnio mišinio šilumingumo maksimali apkrova – 4 % mažesnė.


Reikšminiai žodžiai: dyzelinis variklis, trikomponentis degalų mišinys, dyzelinas, biodyzelinas, propanolis.

Keyword : diesel engine, three component fuel mixture, diesel, biodiesel, propanol

How to Cite
Matijošius, J., Mažeika, M., & Rimkus, A. (2010). Three component fuel mixture containing diesel–biodiesel–propanol aplication in the diesel engine. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(6), 77-80. https://doi.org/10.3846/mla.2010.116
Published in Issue
Dec 31, 2010
Abstract Views
244
PDF Downloads
109
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.