Share:


Comparisonal analysis of manuevering and braking

Abstract

This article covers the possibility of avoiding a traffic accident considering a car driver who is fallen in a dangerous situation. In such a case, the driver can choose one of the following ways: hard braking or one of the types of maneuvering, including turning off, turning with straightening or changing a line regarding road surface type (dry asphalt, wet asphalt or snowy asphalt). The article also proposes formulas for calculating road distance the car travels till dead stop. Moreover, the tables display theoretical values taking into account various car speeds and road surfaces. The pictures help with determining the most suitable type of action in light of road and weather conditions as well as car speed. The pictures clearly show the dependence of road length on movement speed. At the end of the article, conclusions are proposed.


Article in Lithuanian.


Automobilio manevravimo ir stabdymo palyginimas


Santrauka. Straipsnyje nagrinėjama automobilio vairuotojo, patekusio į avarinę situaciją, galimybė išvengti eismo įvykio pasirenkant vieną iš būdų: staigų stabdymą, manevrą – staigų posūkį, posūkį grįžtant į pradinę padėtį arba judėjimo juostos pakeitimą, priklausomai nuo kelio dangos tipo (sausas asfaltas, šlapias asfaltas ir apsnigtas asfaltas). Pateikiamos formulės, skirtos apskaičiuoti keliui, kurį automobilis nuvažiuoja iki visiško sustojimo. Be to, lentelėse pateikiamos teoriškai apskaičiuotos reikšmės, esant skirtingiems automobilio greičiams. Paveiksluose visi anksčiau minėti keturi būdai yra lyginami, ir aiškiai matoma kelio ilgio priklausomybė nuo automobilio pradinio judėjimo greičio. Straipsnio pabaigoje pateikiamos išvados, kuriose rekomenduojami eismo įvykių išvengimo būdai, priklausomai nuo kelio dangos tipo ir automobilio greičio.


Reikšminiai žodžiai: avarinė situacija, stabdymo kelias, manevras, trinties koeficientas, eismo įvykis.

Keyword : situation, braking distance, maneuver, friction coefficient, traffic safety, traffic accident

How to Cite
Žukas, A., Zaranka, J., & Kemzūraitė, K. (2010). Comparisonal analysis of manuevering and braking. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(6), 90-93. https://doi.org/10.3846/mla.2010.119
Published in Issue
Dec 31, 2010
Abstract Views
236
PDF Downloads
185
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.