Share:


The application of TOPSIS methodology for identification of national critical infrastructure

Abstract

Various countries apply different methodology for national critical infrastructure identification. MCDM method TOPSIS is extensively used in different areas of research such as logistics, health. The best alternative is based on all criteria, dependant on their significance. The paper presents the study of multi-ple criteria decision-making method TOPSIS application for identification of Lithuanian national critical infrastructure. The experiments demonstrate, that use of MCDM ensure better and more stable identification of critical infrastructure resulting in concentrating protection efforts and resources on the most important infrastructure nodes.


Article in Lithuanian.


TOPSIS metodo pritaikomumas šalies ypatingos svarbos infrastruktūros objektams


Santrauka


Įvairiuose šalies sektoriuose yra tam tikrų svarbių infrastruktūros elementų, kurių praradimas ar sutrikimas turėtų didžiulį neigiamą poveikį esminių paslaugų teikimui, paveiktų gyventojų socialinę ar ekonominę gerovę ir net galėtų sukelti grėsmę gyventojų sveikatai ir gyvybei. Tam, kad infrastruktūra būtų tinkamai įvertinta, turi būti sukurta veiksminga ir tiksli ypatingos svarbos infrastruktūros identifikavimo metodika. Skirtingos valstybės taiko skirtingus vertinimo rodiklius ir modelius identifikuodamos nacionalinės svarbos infrastruktūrą. Nagrinėjamiems modeliams trūksta mokslinio pagrindimo ir nėra nustatyta, koks modelis yra tinkamiausias ypatingos svarbos infrastruktūros vertinimui atlikti. Siekiant įvertinti ypatingos svarbos infrastruktūros objektus, straipsnyje nagrinėjama Lietuvoje taikoma metodika ir galimybė taikyti daugiakriterį sprendimo priėmimo metodą TOPSIS.


Reikšminiai žodžiai: ypatingos svarbos infrastruktūra, daugiakriteriai sprendimo priėmimo metodai, TOPSIS.

Keyword : TOPSIS, national critical infrastructure, multi-criteria methodology

How to Cite
Šerėjienė, S., Goranin, N., & Tumasonienė, I. (2019). The application of TOPSIS methodology for identification of national critical infrastructure. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 11. https://doi.org/10.3846/mla.2019.10254
Published in Issue
May 14, 2019
Abstract Views
573
PDF Downloads
314
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Almeida, A. (n.d.). A multi-criteria methodology for the identification and ranking of critical infrastructures. Instituto Superior Tecnico, Lisbon, Portugal. Retrieved from https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/395142726454/Resumo.pdf

Behzadian, M., Kazemzadeh, R. B., Albadvi, A., & Aghdasi, M. (2010). PROMETHEE: A comprehensive literature review on methodologies and applications. European Journal of Operational Research, 200(1), 98-215. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2009.01.021

Behzadian, M., Otaghsara, S. K., Yazdani, M., & Ignatius, J. (2012). A state-of the-art survey TOPSIS applicationas. Expert Systems with Applications 39, 13051-13069. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2012.05.056

Europos bendrijų komisija. (2006). Tarybos direktyva dėl Europos ypatingos svarbos infrastruktūros objektų nustatymo ir priskyrimo jiems bei būtinybės gerinti jų apsaugą vertinimo. Briuselis, Prieiga per internetą: https://www.ecb.europa.eu/ ecb/legal/pdf/com2006_0787lt01.pdf

Government of Canada Position Papper on a National Strategy for Critical Infrastructure Protection. (2004). Public safety and emergency preparedness Canada. Retrieved from http://ccpic.mai.gov.ro/docs/Canada_non_paper.pdf

Hwang, C. L., & Yoon K. (1981). Multiple attribute decision making – methods and applications. A State of the art surwey (250 p.). Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York. https://doi.org/10.1007/978-3-642-48318-9_3

EUR-Lex. (2004). Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos parlamentui – ypatingos svarbos objektų apsauga kovojant su terorizmu. Briuselis. Prieiga per internetą: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52004DC0702

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. (2016). Ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros identifikavimo metodika. Prieiga per internetą: https://vrm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/elektronines-informacijos-sauga-1/ypatingos-svarbos-informacines-infrastrukturos-identifikavimo-metodika

Halim, M. H., & Mohamed, A. H. (2014). Identification of critical level of assets by using analytic hierarchy process for water assets management. International Journal of Technical Research and Applications, 2(1), 54-58.