Share:


Experimental study of the heat pump cycle control algorithm search

Abstract

This paper analyzes an experimental heat pump used for heat recovery in a mechanical room ventilation system. The aim of the work is to examine the operation, control logic of the heat pump and evaluate the possibilities of its operation modes, cycle control by outdoor air temperature. A review of scientific literature and experimental tests of the heat pump were performed to achieve this goal. Tests were performed in three stages, after each stage, according to the results obtained the heat pump stand was improved and experimental modes were adjusted. During the experiment, the tendencies of the heat pump freon and air involved in the heat exchange parameters are analyzed with different combinations of expansion valve positions and compressor power. Knowing these experimental characteristics, the extent to which the combination of these two controls can be used to efficiently control of the heat pump according to the outside air temperature is assessed. Based on the results of the research the heat pump control algorithms (depending on the variable outdoor air temperature) are prepared.


Article in Lithuanian.


Eksperimentinio šilumos siurblio ciklo valdymo algoritmo paieška


Santrauka


Straipsnyje analizuojamas eksperimentinis šilumos siurblys „oras–oras“, kuris naudojamas šilumai atgauti mechaninėje patalpos vėdinimo sistemoje. Darbo tikslas – ištirti eksperimentinio šilumos siurblio „oras–oras“ veikimą ir pasiūlyti jo veikimo ciklo valdymo algoritmą didesniam sezoniniam efektyvumui gauti. Tikslui pasiekti buvo vykdomi šio įrenginio eksperimentiniai bandymai. Jie atlikti trimis etapais. Po kiekvieno etapo, atsižvelgiant į gautus rezultatus, buvo tobulinamas šilumos siurblio stendas, tikslinami jo valdymo režimai. Eksperimento metu analizuojamos šilumos siurblio freono ir šilumos mainuose su juo dalyvaujančio oro parametrų kitimo tendencijos, esant skirtingiems droselinio vožtuvo atidarymo pozicijos padėties ir kompresoriaus galios deriniams. Žinant tokias eksperimentines charakteristikas, įvertinama, kiek šių dviejų valdymo priemonių derinys gali būti naudojamas efektyviam šilumos siurblio valdymui pagal išorės oro temperatūrą. Remiantis atliktų tyrimų rezultatais pasiūlyti šilumos siurblio valdymo, priklausančio nuo kintančios lauko oro temperatūros, algoritmai.


Reikšminiai žodžiai: ciklas, freonas, šilumos siurblys „oras–oras“, šilumogrąža, valdymo algoritmas, vėdinimo sistema.

Keyword : air-to-air heat pump, control algorithm, cycle, freon, heat recovery, ventilation system

How to Cite
Frik, A., Rimdžius, D., & Kropas, T. (2019). Experimental study of the heat pump cycle control algorithm search. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 11. https://doi.org/10.3846/mla.2019.10583
Published in Issue
Oct 10, 2019
Abstract Views
1123
PDF Downloads
177
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Bagarella, G., Lazzarin, R., & Noro, M. (2016). Sizing strategy of on-off and modulating heat pump systems based on annual energy analysis. International Journal of Refrigeration, 65, 183-193. https://doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2016.02.015

Martinaitis, V., Streckiene, G., Bagdanavicius, A. ir Bielskus, J. (2018). A comparative thermodynamic analysis of air handling units at variable reference temperature. Applied Thermal Engineering, 143(11), 385-395. https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2018.07.122

Lietuvos standartizacijos departamentas. (2008). Pastatų šildymo sistemos. Šildymo sistemų su šilumos siurbliais projektavimas (LST EN 15450). Vilnius.

Zhang, Z., Dong, X., Ren, Z., Lai, T., & Hou, Y. (2017). Influence of refrigerant charge amount and EEV opening on the performance of a transcritical CO2 heat pump water heater. Energies, 10(10), 1521. https://doi.org/10.3390/en10101521