Share:


The analysis of vehicle stability, evaluating road pavement roughness

Abstract

The article presents the analysis of vehicle stability and the forces acting on the tyres on the rough road surface. The safety of roads depends on many various factors. One of them is the state of the road, its smoothness. Heavy trucks and vehicles are deforming the pavement causing the formation of ruts on its surface. The influence of ruts on vehicle stability is analysed. A 3-D model of the vehicle interacting with a rough road surface is considered. In addition, a mathematical model is developed for determining the forces, acting on the tyres of a vehicle running on the rough road having the rut of 0.05 m at 60 km/h. The results obtained are given in the diagrams.


Article in Lithuanian.


Kelio provėžų įtaka automobilio stabilumui


Santrauka. Šiame straipsnyje nagrinėjamas automobilio stabilumas, jo ratus veikiančios jėgos, kai kelio danga yra provėžuota. Automobilių kelių eismo saugumui įtakos turi daugelis veiksnių. Vienas iš jų yra kelio paviršius, jo lygumas. Didelis kiekis judančio sunkiasvorio transporto deformuoja kelio paviršius, dėl to atsiranda kelio provėžų. Straipsnyje analizuojama kelio nelygumų įtaka automobilio stabilumui. Pateikiamas 3D automobilio modelis, kuris sąveikauja su nelygiu kelio paviršiumi. Atliktas matematinis modeliavimas, kurio metu buvo nustatyta, kokios jėgos veikia automobilio ratus judant įvairiomis klimatinėmis sąlygomis 60 km/h greičiu provėžuotu keliu, kur provėžos gylis yra 0,05 m. Gauti rezultatai pateikiami grafikuose.


Reikšminiai žodžiai: automobilis, stabilumas, kelio provėžos, kelio nelygumai, veikiančios jėgos.

Keyword : vehicle, stability, road pavement, roughness, forces

How to Cite
Vansauskas, V., & Bogdevičius, M. (2011). The analysis of vehicle stability, evaluating road pavement roughness. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(6), 5-9. https://doi.org/10.3846/mla.2009.6.01
Published in Issue
Apr 14, 2011
Abstract Views
259
PDF Downloads
110
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.