Share:


Statistical analysis and evaluation of the depth of the ruts on Lithuanian state significance roads

Abstract

The paper aims to determine the statistical indicators of distribution of the calculated rut depth of the state significance roads and to check their compliance with the requirements raised. The analysis of the works, investigating the problems of rut development and deepening on asphalt pavement and their effect on traffic conditions, is presented. The models of the dynamics of rut development on asphalt road pavement are also given. The experimental research aimed at determining the distribution of rut depth on the state significance highway Vilnius–Kaunas is described. The conclusions made are also presented.


Article in Lithuanian.


Lietuvos valstybinės reikšmės kelių asfalto dangos provėžų gylio statistinis tyrimas ir vertinimas


Santrauka. Šio straipsnio  tikslas – surinkus duomenis apie valstybinės reikšmės kelių nestandžios dangos išmatuotų provėžų gylį, nustatyti jo pasiskirstymo statistinius rodiklius ir įvertinti jų atitiktį keliamiems reikalavimams. Straipsnyje pateikta mokslo darbų, skirtų vėžių atsiradimo, gilėjimo asfalto dangoje ir įtakos transporto priemonių važiavimui, analizė. Pateikti vėžių asfalto dangoje dinamikos modeliai.  Atlikti Lietuvos valstybinės reikšmės magistralinio kelio Vilnius–Kaunas provėžų gylio pasiskirstymo eksperimentiniai tyrimai. Suformuluotos ir pateiktos išvados.


Reikšminiai žodžiai: provėža, asfalto danga, gilėjimo dinamika, transporto priemonė, statistinė analizė.

Keyword : rut, asphalt pavement, dynamics of deepening, vehicle, statistical analysis

How to Cite
Getautis, E., & Sivilevičius, H. (2011). Statistical analysis and evaluation of the depth of the ruts on Lithuanian state significance roads. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(6), 14-19. https://doi.org/10.3846/mla.2009.6.03
Published in Issue
Apr 14, 2011
Abstract Views
233
PDF Downloads
107
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.